Soorten hulpverleners

De mentor, een leraar of een zorgfunctionaris

Op school kun je naar je mentor of een leraar die je vertrouwt. Ook is er op elke school een zorgcoördinator, of iemand met een vergelijkbare functie. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Vraag na met wie je op jouw school kunt praten over persoonlijke zaken.

Schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog

Via school kun je in contact komen met schoolmaatschappelijk werk of de schoolpsycholoog. Zij zijn er om jongeren zoals jij te helpen. Ze kunnen samen met jou onderzoeken wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. Ook kunnen ze – in overleg met jou – verwijzen naar zorg bij zelfbeschadiging buiten de school.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg biedt hulp bij gezond en veilig opgroeien. Zoek op internet op jouw woonplaats en ‘jeugdgezondheidszorg’, ‘ouder- en kind team’ of ‘Centrum Jeugd en Gezin’.

Huisarts

Je kunt natuurlijk ook gewoon terecht bij je huisarts. De huisarts kent je vaak al langer en kent je familie. Het is sowieso handig als je huisarts weet dat je jezelf beschadigt, dan kan hij daar ook in andere situaties rekening mee houden.

In een huisartsenpraktijk werkt vaak een praktijk ondersteuner van de huisarts voor de geestelijke gezondheid (POH-GGZ). De huisarts raadt je mogelijk aan om met de POH-GGZ te gaan praten of verwijst je, in overleg met jou, naar een hulpverlener met meer kennis van jouw problematiek.

Gemeentelijk jeugd-, buurt, sociaal- of wijkteam

In de buurt waar je woont kun je naar hulp van de gemeente (zoals een jeugd-, buurt-,  sociaal- of wijkteam) gaan. Wanneer je in een zoekprogramma de naam van jouw woonplaats en jeugd- buurt- of sociaal (wijk) team intypt, vind je er één bij jou in de buurt. Ook kan de (assistent van) de huisarts je vertellen waar dit team zit.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt hulp als je symptomen of kenmerken hebt van een psychische aandoening. Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, post-traumatische stress, een (borderline) persoonlijkheidsstoornis, een dissociatieve stoornis, een eetstoornis, psychosegevoeligheid of verslavingsproblematiek.

De generalistische basis geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (GB-GGZ) geeft kortdurende behandeling tot 12 gesprekken. De specialistische geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (S-GGZ) geeft langer durende behandeling zonder een maximum van gesprekken, Je kunt een verwijzing vragen bij de huisarts of de jeugdgezondheidszorg. Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders hiervoor toestemming geven.

Kosten

Als je jonger bent dan 18 jaar is alle zorg gratis.

Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je een eigen risico voor zorg van de ggz. Het bedrag kan per jaar verschillen.
Let op: behandelingen binnen de generalistische basis ggz en de specialistische ggz worden alleen vergoed als er bij jou een psychische aandoening is vastgesteld. Er zal daarom eerst een diagnose moeten worden gesteld.

Sameninmijnschoenen.nl