Soorten hulpverleners

De mentor, een leraar of een zorgfunctionaris

Op school kan de leerling naar een mentor of een leraar die hij of zij vertrouwt. Ook is er op elke school een zorgcoördinator, of iemand met een vergelijkbare functie. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon.

Schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog

Via school kunnen leerlingen in contact komen met schoolmaatschappelijk werk of de schoolpsycholoog. Deze kunnen helpen uit te vinden wat er aan de hand is wat de leerling nodig heeft. Ook kunnen ze doorverwijzen naar zorg bij zelfbeschadiging buiten de school.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg biedt hulp bij gezond en veilig opgroeien. Zoek op internet op jouw woonplaats en ‘jeugdgezondheidszorg’, ‘ouder- en kind team’ of ‘Centrum Jeugd en Gezin’.

Huisarts

De jongere kan ook terecht bij de huisarts. In een huisartsenpraktijk werkt vaak een praktijk ondersteuner van de huisarts voor de geestelijke gezondheid (POH-GGZ). Als er meer gespecialiseerde zorg nodig is, zal de huisarts doorverwijzen naar de ggz.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt hulp als iemand symptomen of kenmerken heeft van een psychische aandoening. Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, post-traumatische stress, een (borderline) persoonlijkheidsstoornis, een dissociatieve stoornis, een eetstoornis, psychosegevoeligheid of verslavingsproblematiek.

De generalistische basis geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (GB-GGZ) geeft kortdurende behandeling tot 12 gesprekken. De specialistische geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (S-GGZ) geeft langer durende behandeling zonder een maximum van gesprekken, Voor hulp bij de ggz is een verwijzing nodig van de huisarts of jeugdgezondheidszorg.

Sameninmijnschoenen.nl