Hulp

Veel jongeren die zichzelf beschadigen, willen vooral informatie en niet gelijk naar de hulpverlening verwezen worden. Een luisterend oor en werken aan onderling vertrouwen is het startpunt. De jongeren denken dat ze anders zijn dan anderen. Ze schamen zich en veroordelen vaak hun eigen gedrag. Het is daarom belangrijk dat ze weten dat zij niet de enige zijn die zichzelf beschadigen.

Zelfhulp

Jongeren die zichzelf beschadigen kunnen zelf veel doen om beter om te gaan met zelfbeschadiging. Wijs ze op zelf doen, in het gedeelte van deze site voor jongeren. Daarin staan tips voor het minder of stoppen met zelfbeschadiging, voor het omgaan met moeilijke situaties en voor wondverzorging. De informatie kun je natuurlijk ook zelf lezen.

Je kunt ook wijzen op lotgenotencontact. Lotgenoten kunnen elkaar steunen en verder helpen. De Stichting Zelfbeschadiging biedt lotgenotencontact aan: https://www.zelfbeschadiging.nl/lotgenoten/

Professionele hulp

Jongeren realiseren zich vaak niet welke emoties achter de zelfbeschadiging schuilgaan. Er zijn verschillende soorten hulpverleners die iemand kunnen helpen hier grip op te krijgen.

Van belang is dat de hulpverlening zich richt op de reden dat iemand zichzelf beschadigt. De professional probeert samen met de jongere te achterhalen welke onderliggende problemen er zijn.

Daarnaast biedt de professional ondersteuning bij het zoeken naar ‘alternatief gedrag’ ofwel andere manieren om moeilijke momenten door te komen.

Als er ook sprake is van een psychische aandoening – bijvoorbeeld een depressie of angststoornis – zal hiervoor vaak hulp van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig zijn

Kosten

Voor jongeren onder de 18 jaar is alle zorg gratis.

Vanaf 18 jaar is er een eigen risico voor zorg van de ggz. Het bedrag kan per jaar verschillen.
Let op: behandelingen binnen de generalistische basis ggz en de specialistische ggz worden alleen vergoed als er een psychische aandoening is vastgesteld. Er zal daarom eerst een diagnose moeten worden gesteld.

Sameninmijnschoenen.nl