Betrokkenheid als ouder bij de behandeling

De regels in de zorg

In de zorg hangen je rechten af van de leeftijd van je kind.

  • Tot 12 jaar beslissen de ouders over je behandeling. Je wordt over alles geïnformeerd.
  • Tussen de 12 en 16 jaar beslis je in principe samen met je kind over de behandeling. Maar als het kind niet wil dat de ouders over bepaalde zaken worden geïnformeerd, moet de zorgverlener zich hieraan houden. Wel zal de zorgverlener altijd blijven proberen met de jongere te praten over het belang om zijn of haar ouders erbij te betrekken.
  • Vanaf hun 16e jaar hebben jongeren in de zorg dezelfde rechten als een volwassene. Ze mogen dus zelf beslissen over hun behandeling en de ouders mogen alleen met hun toestemming informatie krijgen. Ook dan zal de zorgverlener erop wijzen dat het belangrijk is dat ook de ouders erbij worden betrokken.

De regels op school

Leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk hebben geen beroepsgeheim,. Ze hebben wel ‘discretieplicht’. Ze moeten vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie, maar ze kunnen het kind geen geheimhouding beloven.

Uitzonderingen

Als dat nodig is zal de professional de discretie- of geheimhoudplicht doorbreken als dat nodig is.

Aan de andere kant kan een professional van mening zijn dat het gevaarlijk is voor het kind om de ouders op de hoogte te stellen. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van huiselijk geweld. Ze zullen dit dan moeten melden volgens de Meldcode huiselijk geweld.

Wat als je kind je niet bij de zorg wil betrekken?

Als ouder wil je je kind graag helpen. Maar als hij of zij zichzelf beschadigt kan dat moeilijk zijn. Er zijn jongeren die niet willen dat hun ouders op de hoogte zijn van hun zelfbeschadigend gedrag. Ze schamen zich of willen hun ouders absoluut geen pijn doen. Soms realiseren ze zich niet dat het voor jou als ouder juist moeilijk is om niet in vertrouwen te worden genomen en buitenspel te staan.

Als je kind er bezwaar tegen heeft dat jij bij de behandeling wordt betrokken of wordt geïnformeerd is het in de eerste plaats belangrijk om te werken aan vertrouwen.

Informatie-uitwisseling tussen hulpverlening en onderwijs

Artsen, psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen uit hoofde van hun beroepsgeheim geen vertrouwelijke informatie delen met onderwijspersoneel, tenzij er sprake is van een noodtoestand. En tenzij de jongere zelf toestemming geeft:

  • samen met de ouders als het kind jonger is dan 12 jaar;
  • samen met de ouders als de jongere tussen de 12 en 16 jaar is;
  • alleen als de jongere minimaal 16 jaar is.
Sameninmijnschoenen.nl