HOME >

Privacyverklaring

Privacy & Colofon

Privacy

We verwerken alleen noodzakelijke informatie die we van jou ontvangen hebben. Dit gaat automatisch als je onze website bezoekt (cookies en IP-gegevens).

Sameninmijnschoenen.nl gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ontwikkelaar

Sameninmijnschoenen.nl is ontwikkeld door de Stichting Zelfbeschadiging, Fivoor en het Trimbos-instituut. Stichting Zelfbeschadiging beheert de website Sameninmijnschoenen.nl
Deze website is mogelijk gemaakt met financiering van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Aanbieder en beheerder van Sameninmijnschoenen.nl
Stichting Zelfbeschadiging beheert de website Sameninmijnschoenen.nl. 
Adres: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht
0302311473

Email adres: stichting@zelfbeschadiging.nl
Klik hiervoor meer contactgegevens

Design & bouw
http://www.resourcing-pros.com/

Foto’s

https://unsplash.com/

https://studioreyneveld.nl/

Auteursrechten
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan de Stichting Zelfbeschadiging. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.

De foto’s die niet afkomstig zijn van unsplash.com mogen niet door derden worden gebruikt.

Vragen?

Stuur een mail naar stichting@zelfbeschadiging.nl

Totstandkoming en verantwoording van de teksten op de informatie en advies site over zelfbeschadiging

Voor de ontwikkeling van de Informatie en advies site over zelfbeschadiging zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. 

  • Voor het ophalen van vragen over waar de Informatie en adviessite antwoord op moet geven hebben drie groepsgesprekken plaatsgevonden: een groepsgesprek met vrijwilligers van Stichting Zelfbeschadiging, die tevens ervaringsdeskundig zijn, een groepsgesprek met jongeren die zichzelf beschadigen, en een groepsgesprek met professionals (werkzaam in het onderwijs, als zorgverlener op school en in een gespecialiseerd ggz centrum). Deze professionals hebben ruime ervaring in de signalering en begeleiding van jongeren die zichzelf beschadigen. 
  • De opgehaalde vragen zijn schriftelijk voorgelegd aan jongeren en professionals. Op basis van deze ronde zijn de vragen aangevuld en onderverdeeld in thema’s: informatie over zelfbeschadiging, signalering en hoe je het gesprek aangaat, interventies, wie doet wat, zelfhulp, hoe wonden het beste verzorgd kunnen worden, informatie voor naasten, privacy, samenwerken in de keten, competenties en deskundigheidsbevordering. 
  • Voor de beantwoording van de vragen is literatuuronderzoek verricht (zie Bijlage 1 Wetenschappelijke bewijsvoering) en zijn vragen die niet met literatuur te beantwoorden waren door de projectgroep beantwoord. Alle antwoorden zijn vervolgens voorgelegd aan twee groepen: een groep bestaande uit vrijwilligers van Stichting Zelfbeschadiging en jongeren die zichzelf beschadigen en een groep bestaande uit professionals. Op basis van de groepsgesprekken zijn de antwoorden aangevuld en aangepast op basis van ervarings- en praktijkkennis.
  • Een werkgroepbijeenkomst vond plaats om de conceptversie met vragen/antwoorden en indeling in thema’s te bespreken en op basis van deze bespreking is een volgende versie gemaakt. De tekstschrijvers (Angelo Keja en Anneke Huson) hebben de versie herschreven, eenvoudig en makkelijk leesbaar. 
  • Deze conceptversie is getest door ervaringsdeskundigen, naasten en professionals. De feedback is besproken in een werkgroepbijeenkomst en op basis daarvan is een definitieve versie gemaakt.

Werkgroepleden

NaamFunctie
Elzeline BergischBeleidsmedewerker leerlingondersteuning bij de NVS-NVL en consulent Passend Onderwijs bij het samenwerkeringsverband Sterk VO
Sanne NoweeTeamleiding kantoor Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
Conchita OosterlingSchoolmaatschappelijk Werker in het Voorgezet Onderwijs Melanchthon Schiebroek
Kyra PhilippiVrijwilliger Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
Annet de SchaafLeerlingbegeleider Christelijk Gymnasium Utrecht
Rob VerhoekSchoolmaatschappelijk werker Emmauscollege Rotterdam
Nickie VialleJeugdverpleegkundige Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Projectgroepleden

Arjen IedemaMedewerker ICT, Trimbos-instituut
Nienke Kool-GoudszwaardVerpleegkundige en senior onderzoeker Centrum Intensieve behandeling Fivoor
Daniëlle MeijeWetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut 
Dwayne MeijnckensStichting Zelfbeschadiging
Matthijs OudWetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut
Marloes OostindieStichting Zelfbeschadiging
Henny SinnemaProjectleider okt. 2017 – okt. 2018, Trimbos-instituut
Odile SmeetsProjectleider okt. 2018 – maart 2019, Trimbos-instituut
Nelleke van Zon & Marjolein de VriesProjectondersteuners, Trimbos-instituut
Sameninmijnschoenen.nl