Beroepsgeheim

Als je om hulp vraagt of in therapie gaat voor zelfbeschadiging, zullen er persoonlijke dingen worden besproken. Het is logisch dat je niet wilt dat deze persoonlijke dingen zomaar aan anderen worden verteld. Zoals aan leraren of je ouders. Bespreek dit altijd met je hulpverlener.

Er zijn verschillende wetten en regels om je privacy te beschermen. Tot je 16e zullen je ouders meestal wel worden ingelicht.

Hieronder meer informatie over je rechten.

Op school

Leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk hebben geen beroepsgeheim. Ze hebben wel ‘discretieplicht’. Ze moeten vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie, maar ze kunnen je geen geheimhouding beloven.

Meldcode huiselijk geweld

Als onderwijsmedewerkers vermoeden dat er bij jou thuis geweld word gebruikt of dat je wordt mishandeld zijn ze verplicht dat te melden bij Veilig Thuis.

Zie voor meer informatie https://www.vooreenveiligthuis.nl/

In de zorg

In de zorg hangen je rechten af van je leeftijd.

Tot 12 jaar

Tor 12 jaar beslissen je ouders over je behandeling. Je ouders worden over alles geïnformeerd.

12-16 jaar

Als je tussen de 12 en 16 jaar bent beslis je samen met je ouders over je behandeling. Maar als je niet wilt dat je ouders over bepaalde zaken worden geïnformeerd, moet de zorgverlener zich hieraan houden. Er wordt dan ook in je dossier vastgelegd dat je niet wilt dat je ouders die informatie krijgen

Vanaf 16 jaar

Vanaf je 16e jaar heb je in de zorg dezelfde rechten als een volwassene. Je mag dus zelf beslissen over je behandeling en je ouders mogen alleen met jouw toestemming informatie krijgen.


Uitzonderingen

Het is goed te weten dat er voor alle professionals grenzen zijn aan de discretie- of geheimhoudplicht. Er kunnen situaties zijn waarin de professional ervoor kiest de discretie- of geheimhoudplicht te doorbreken als dit nodig is om de beste zorg te bieden. Bijvoorbeeld bij een noodsituatie.

Meer info

Wil je meer weten over rechten en plichten: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Sameninmijnschoenen.nl