Aandacht op school

Voorlichting over zelfbeschadiging

Geef op school voorlichting over zelfbeschadiging. Het is vooral belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. Leerlingen zullen dan eerder aan de bel trekken. Wijs leerlingen op deze website. Besteed in de klas via lessen aandacht aan het bestaan zelfbeschadiging. Denk ook aan het geven van een spreekbeurt/presentatie/boekbespreking over zelfbeschadiging door een jongere zelf. Dit kan tot begrip en respect leiden. Let wel op dat de jongere hierbij goed wordt begeleid.Je kunt ook iemand van de Stichting Zelfbeschadiging uitnodigen om voorlichting te komen geven. Kijk op: https://www.zelfbeschadiging.nl/voorlichtingen.

Openheid over psychische problemen

Wanneer openheid over psychische problemen onderdeel is van het pedagogische klimaat op school, is de drempel lager voor jongeren om over de problemen te praten met professionals. Zorg dat alle leerlingen weten bij wie ze op school terecht kunnen met problemen.

Niet zelden weten medeleerlingen dat een klasgenoot psychische problemen heeft, zonder dat bijvoorbeeld leraren het weten. Dit ‘weten’ kan een zware last zijn voor de medeleerlingen. Zorg er ook voor dat medeleerlingen weten bij wie ze terecht kunnen.

Omgaan met zelfbeschadiging op school

Informatie en tips voor hoe je zelf als professional op school kunt omgaan met jongeren die zichzelf beschadigen vind je bij de andere onderwerpen: signaleren, risico’s inschatten, zelfbeschadiging in een groepje, erover praten, vervolghulp en vertrouwelijkheid.

Sameninmijnschoenen.nl