Vervolghulp

Verwijs de jongere in ieder geval naar de huisarts, of generalistische basis ggz (voor jeugd) of specialistische ggz (voor jeugd):

  • bij ernstige problemen
  • als de zelfbeschadiging of het verdriet toeneemt
  • als de jongere angsten ontwikkelt of neerslachtig lijkt.

Doe dit vanzelfsprekend in overleg met de jongere.

Vraag advies

Zelfbeschadiging kan in ernst toenemen. Zodra er met de jongere besproken is wat de onderliggende problemen van zelfbeschadiging zijn, is het passend om advies in te winnen bij een expert op het gebied van zelfbeschadiging binnen de school, bij de jeugdgezondheidszorg of de Jeugd-GGZ (generalistische basis geestelijke gezondheidszorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg). Naast advies inwinnen kan in overleg met de huisarts of jeugdarts en met de jongere ook verwezen worden naar de generalistische basis ggz (voor jeugd) of specialistische ggz (voor jeugd).

Stem af

Het is wenselijk om na de verwijzing met de jongere en hulpverlener af te stemmen wie wat wanneer doet en hoe om te gaan met elkaar. Als dat niet kan is het goed om met de jongere af te stemmen.

Zie ook: samenwerken in de keten [link]

Eerste hulp

Als een jongere op de eerste hulp komt vanwege zelfbeschadiging dient de jongere, na de wondverzorging, in contact te worden gebracht of verwezen te worden naar een professional met kennis van zelfbeschadiging. Deze professional kan met de jongere in gesprek gaan en onderzoek doen naar de psychische problematiek en begeleiding organiseren als de jongere deze nog niet heeft.

Sameninmijnschoenen.nl